XVI Wydział Gospodarczy

Sekretariat:
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
pok. 369
tel. 22 440 09 11
fax 22 827 25 73


Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 07 27, 22 440 07 28, email:
boi.gosp@warszawa.so.gov.pl


Przewodniczący wydziału: SSO Maria Zgiet - Zawadzka

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Jan Wawrowski

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Rybczyńska pok. 369

 

Zakres działania:

Rozpoznawanie w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Wydział jest następcą zlikwidowanego z XV Wydziału Gospodarczego, w szczególności w zakresie:

  • załatwienia spraw w postępowaniu między instancyjnym,
  • obsługi w sprawach archiwalnych oraz przejecia spisów zdawczo-odbiorczych spraw przekazanych do archiwum,
  • przejęcia urządzeń ewidencyjnych: repertoriów, wykazów, kontrolek, skorowidzów, zbiorów wokand,
  • przejęcia statystyk GUS oraz analiz opracowanych na ich podstawie,
  • przejęcia spraw zakończonych, w których toczy się postępowanie egzekucyjne (księga należności sądowych oraz karty dłużników).Zobacz stopkę

Informację wytworzył Marcin Lasota
Informację udostępnił Marcin Lasota
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2016-06-30

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017