XVI Wydział Gospodarczy

Do zakresu działania XVI Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Wydział jest następcą zlikwidowanego z XV Wydziału Gospodarczego, w szczególności w zakresie:

  • załatwienia spraw w postępowaniu między instancyjnym,
  • obsługi w sprawach archiwalnych oraz przejecia spisów zdawczo-odbiorczych spraw przekazanych do archiwum,
  • przejęcia urządzeń ewidencyjnych: repertoriów, wykazów, kontrolek, skorowidzów, zbiorów wokand,
  • przejęcia statystyk GUS oraz analiz opracowanych na ich podstawie,
  • przejęcia spraw zakończonych, w których toczy się postępowanie egzekucyjne (księga należności sądowych oraz karty dłużników).

Przewodniczący XVI Wydziału Gospodarczego, Maria Zgiet - Zawadzka

Kierownik Sekretariatu XVI Wydziału Gospodarczego, Anita Ciesielska , pok. 369

Interesanci: 
których sprawy rozpoznawane są w XVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Czerniakowskiej 100, na porterze w holu głównym siedziby Sądu. 

Biuro Obsługi Interesantów
Tel 22 440 07 27 / 22 440 07 28
Faks 22 440 07 24
Email: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa 


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Marcin Lasota
Informację udostępnił Marcin Lasota
Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2015-02-17

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 01-04-2015