XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Do zakresu działania XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujących obszar właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie;dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

(Od 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana właściwości wydziału).

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jest w zasadzie bezpłatne (art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w procesie ZUS reprezentowany jest przez radcę prawnego. Zakład może wówczas wystąpić o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Strona przegrywająca proces, ponosi koszty – zwykle kilkaset złotych. ZUS nie korzysta z usług radców zbyt często, zwykle w sprawach dotyczących wysokich roszczeń.

Przewodniczący XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Jolanta Lewandowska, pok.319.

Zastępca Przewodniczącego XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak.

Kierownik Sekretariatu XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Ewelina Brzoza-Burzyńska, pok.318, tel. 22 440 70 81

Sekcja orzecznictwa lekarskiego tel. 22 440 70 70

Biuro Obsługi Interesantów tel. 22 440 50 00

Informacje obejmujące: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym po wskazaniu danych osobowych interesanta można uzyskać
również drogą elektroniczną boi@warszawa.so.gov.pl


Sekretariat:
ul.Płocka 9
tel. 22 440 52 12 
fax. 22 440 70 96

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2016-01-11

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 29-06-2016