XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Sekretariat:
ul.Płocka 9
01-231 Warszawa
pok. 318
tel. 22 440 52 12
fax 22 440 70 96

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel.
22 440 50 00, email:  boi.plocka@warszawa.so.gov.pl


Przewodniczący wydziału: SSO Jolanta Lewandowska pok.319.

Zastępca Przewodniczącego wydziału: SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak

Kierownik sekretariatu: Ewelina Brzoza-Burzyńska pok.318


Sekcja orzecznictwa lekarskiego tel. 22 440 70 70


Zakres działania:

Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujących obszar właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie;dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

(Od 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana właściwości wydziału).

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jest w zasadzie bezpłatne (art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w procesie ZUS reprezentowany jest przez radcę prawnego. Zakład może wówczas wystąpić o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Strona przegrywająca proces, ponosi koszty – zwykle kilkaset złotych. ZUS nie korzysta z usług radców zbyt często, zwykle w sprawach dotyczących wysokich roszczeń.


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2016-01-11

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017