XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2014 r. wydziały cywilne,  ubezpieczeniowe i pracy Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniają siedzibę.

Od lutego 2014 roku XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie będzie urzędował w budynku przy ul.Płockiej 9.

Czytelnia akt i Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane są na parterze budynku.

tl_files/sow/aktualnosci/08.11.13mapa warszawy kontury.jpg

Do zakresu działania XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujących obszar właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie;dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

(Od 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana właściwości wydziału).

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jest w zasadzie bezpłatne (art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w procesie ZUS reprezentowany jest przez radcę prawnego. Zakład może wówczas wystąpić o zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Strona przegrywająca proces, ponosi koszty – zwykle kilkaset złotych. ZUS nie korzysta z usług radców zbyt często, zwykle w sprawach dotyczących wysokich roszczeń.

Przewodniczący XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Jolanta Lewandowska, pok.319.

Kierownik Sekretariatu XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, Ewelina Brzoza-Burzyńska, pok.318

Sekcja orzecznictwa lekarskiego 22-440-70-70.

Biuro Obsługi Interesantów tel. 22-440-50-00

Informacje obejmujące: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym po wskazaniu danych osobowych interesanta można uzyskać
również drogą elektroniczną boi@warszawa.so.gov.pl


Sekretariat:
ul.Płocka 9

fax. 022-440-70-96.

 

 

 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2014-12-15

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 31-03-2015