Wzory formularzy i wniosków

Formularze i wnioski prosimy drukować dwustronnie


Wnioski wieczystoksięgowe

  • wniosek o  odpis Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej: (pobierz PDF)
  • załącznik - żądanie wpisu w księdze wieczystej  (pobierz PDF)
  • podanie o odpis z dokumentu złożonego do akt księgi wieczystej (pobierz PDF)
  • wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji (pobierz PDF)


PRZYKŁADOWE WZORY WYPEŁNIONYCH DRUKÓW
Ostatnia modyfikacja 25-05-2016