Wzory formularzy i wniosków

Formularze i wnioski prosimy drukować dwustronnie

 

Wnioski wieczystoksięgowe

  • wniosek o  odpis Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej: (pobierz PDF)
  • podanie o odpis z dokumentu złożonego do akt księgi wieczystej (pobierz PDF)
  • podanie o wydanie zaświadczenia o treści zbioru dokumentów (pobierz PDF)
  • podanie o wydanie zaświadczenia o treści wpisów w księdze hipotecznej (pobierz PDF)
  • wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji (pobierz PDF)

Ostatnia modyfikacja 05-02-2016