Właściwości Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawa w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów (zmiana od 1 stycznia 2008 r.) .

I

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego z z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: zachodniej części dzielnicy Mokotów tj. na zachód od osi ulic Waryńskiego i Puławskiej oraz na północ od Alei Wilanowskiej oraz ulic Marynarskiej i Sasanki z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu.

II

Do zakresu działania II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów oraz z południowo-zachodniej części obszaru dzielnicy Mokotów tj. na południe od ulicy Sasanki, Marynarskiej i Al. Wilanowskiej oraz na zachód od ul. Puławskiej, a także sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu.

III

Do zakresu działania III Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego z obszaru obejmujący sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów, tj. na zachód od ulic Waryńskiego i Puławskiej (włącznie z tymi ulicami), z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu.

IV

Do zakresu działania IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego obejmujące sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów.

V

Do zakresu działania V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego obejmujące sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów i Wilanów.

VI

Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto–księgowych z dzielnic: Bemowo, Bielany, Żoliborz i Ochota.

VII

Do zakresu działania VII Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto - księgowych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów.

VIII

Do zakresu działania VIII Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów tj. na wschód od ulic Waryńskiego i Puławskiej z wyłączeniem spraw przekazanych XIV Wydziałowi Karnemu.

IX

Do zakresu działania IX Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Białołęka, Targówek i Praga Północ.

X

Do zakresu działania X Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola.

XI

Do zakresu działania XI Wydziału Grodzkiego należy rozpoznawanie spraw o wykroczenia w pierwszej instancji z obszaru części miasta w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów Ursynów i Wilanów.

XII

Do zakresu działania XII Wydział ds. wykonywania orzeczeń należy wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych w obszaru Sądu.

XIII

Do zakresu działania XIII Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów, Ursus i Włochy.

XVI

Do zakresu działania XIV Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Ursynów i Wilanów oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu.

XV

Do zakresu działania XV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Rembertów, Praga Południe, Wawer i Wesoła.

XVI

Do zakresu działania XVI Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Wilanów i wschodniej części dzielnicy Mokotów tj. na wschód od osi ulic Waryńskiego i Puławskiej z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu.

Ostatnia modyfikacja 22-10-2016