Właściwości Wydziałów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.

 

I

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników, bądź pozwanej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - wg tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy. 

II

Do zakresu działania II Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników, bądź pozwanej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - wg tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy. 

III

Do zakresu działania III Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery A-L oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu.

IV

Do zakresu działania IV Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, w których nazwiska oskarżonych rozpoczynają się na litery Ł-Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu.

V

Do zakresu działania V Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw rozpoznającego określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy.

VI

Do zakresu działania VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw określonych w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy oraz sprawy z elementem zagranicznym z całego obszaru właściwości Sądu.

VII

Do zakresu działania VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus, Włochy, dla Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa i dla Sądu Rejonowego w Piasecznie

VIII

Do zakresu działania VIII Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego: dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz dzielnicy Warszawy: Ursus i Wilanów

IX

Do zakresu działania IX Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości dzielnicy Warszawy Mokotów

X

Do zakresu działania X Wydziału Gospodarczego  należy rozpoznawanie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

XI

Do zakresu działania XI Wydziału Gospodarczego - Rejestru Zastawów należy rozpatrywanie spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych należących do okręgów: ostrołęckiego, płockiego i warszawskiego.

XII

Do zakresu działania XII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

XIII

Do zakresu działania XIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Mokotów, Ursynów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi-Południe i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

XIV

Do zakresu działania XIV Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;".


XV

Do zakresu działania XV Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie, w Pruszkowie  oraz dzielnic Warszawy: Ochota oraz Włochy


XVIDo zakresu działania XVI  Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości dzielnic Warszawy: Ursynów, Wola, Żoliborz.


XVII


Do zakresu działania XVII Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Warszawy Pragi - Południe, dla Warszawy Pragi-Północ, Legionowie, Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie.
Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2016-09-01

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017