VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Do zakresu działania VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.

Przewodniczący VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Katarzyna Szaniawska - Stejblis, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa pok. A53,

Kierownik Sekretariatu VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Marcin Płudowski, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa pok. A54, fax. (22) 55 39 226

Informacja telefoniczna odbywa się w POI w godz. poniedziałek 8:30-18:00, wtorek - piątek 8:30-15:30: nr (22) 55 39 616,  (22) 55 39 622, (22) 55 39 623

Interesanci przyjmowani są w Punkcie Obsługi Interesanta. Zapraszamy również do skorzystania z kontaktu elektronicznegoFORMULARZ_POI

Akta sprawy udostępniane są wyłącznie w Czytelni akt - nr telefonu (22) 55 39 703 z możliwością wcześniejszego zamawiania za pośrednictwem FORMULARZ_POI


Ostatnia modyfikacja 31-08-2015