VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 Do zakresu działania VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych , obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie (zmiana od 1 stycznia 2008 r. ) dla m. st. Warszawy i dla Warszawy- Mokotowa.

Przewodniczący: SSR Marcin Soćko, ul. Marszałkowska 82, pok. 505A,

Z-ca Przewodniczącego: SSR Krzysztof Kopciewski, ul. Marszałkowska 82, pok. 508A

Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Madeja, ul. Marszałkowska 82, pok 505,

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach I-VII odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku przy ul. Marszałkowskiej 82. 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

telefony:

22 55 39  771

22  55 39 773

22  55 39 779

22  55 39 762


Sekretariat Wydziału 
ul. Marszałkowska 82, V piętro
tel. 22 55 39 605
fax   22 55 39 514

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2015-09-25

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017