System Dozoru Elektronicznego

Wobec zmian legislacyjnych obowiązujących od dnia 01 lipca 2015 r., zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, XI Wydział Penitencjarny Sądu Okręgowego w Warszawie nadal rozpatruje wnioski o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wyłącznie wobec tych skazanych, wobec których przed dniem 01 lipca 2015 r. orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności (wyroki skazujące uprawomocniły się do 30 czerwca 2015 r.).  


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Hanna Pawlak
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2009-11-18
Data udostępnienia 2009-11-18
Data modyfikacji 2015-07-29

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 27-05-2016