System Dozoru Elektronicznego

 

Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Wedle zapisu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 07.09.2007r.(Dz. U. 2008.172.1069).od dnia  1 września 2009r.   wnioski o  wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego składać mogą skazani zarówno przebywający w jednostkach penitencjarnych jak i na wolności, jeżeli spełniają warunki określone w art. 6 i 87 w/w ustawy tj.:

- zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczające 6 miesięcy pozbawienia wolności;

- zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczające 1 roku pozbawienia wolności i czas pozostały do odbycia kary nie przekracza 6 miesięcy;

oraz jeżeli skazani nie byli uprzednio karani na karę pozbawienia wolności i dobrowolnie stawili się do odbycia kary.

System Dozoru Elektronicznego działa obecnie na terenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w:

- Warszawie,
- Warszawa - Praga w Warszawie,
- Ostrołęce,
- Płocku.

Maksymalny czas przebywania w SDE to 6 miesięcy. Wypełnianie warunków odbywania kary w SDE będzie monitorowane za pomocą nadajnika umieszczanego na nodze skazanego oraz przez urządzenie monitorujące zainstalowane w domu skazanego, a także przez system informatyczny działający w Centrali Monitorowania. W przypadku naruszenia przez skazanego warunków odbywania kary (nieobecność podczas godzin odbywania kary lub manipulowanie przy urządzeniu monitorującym lub nadajniku) system informatyczny Centrali Monitorowania wygeneruje informację o naruszeniu warunków i sąd będzie musiał  podjąć w stosunku do skazanego niezwłoczne działania. W takiej sytuacji  sąd penitencjarny będzie mógł uchylić zezwolenie na odbywanie kary w SDE. Dla skazanego będzie to oznaczało karę więzienia.

 

Kto może składać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Do którego sądu należy kierować wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Co powinien zawierać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Koszty związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Możliwość zwolnienia z kosztów

Wnioski do pobrania

 


Ostatnia modyfikacja 11-07-2014