Sąd Rejonowy w Piasecznie

Sąd Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

 

Sąd Rejonowy w Piasecznie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Prażmów.

Godziny urzędowania: 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

 

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie rozpoznawane są przez VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.


UWAGA!
Istnieje możliwość sprawdzenia daty, godziny i sali rozprawy za
pośrednictwem e-wokandy (proszę kliknąć tutaj).


Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze
oraz Kasa Sądu są czynne w poniedziałki od 8:30 do 17:30, a od wtorku do piątku od 8:30 do 15:30 (przerwa codziennie 12:00-12:15).

 

Sala Przeglądowa Ksiąg Wieczystych jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Uwaga! Dokumenty z archiwum można zamawiać do godziny 14:30.

 


WAŻNA INFORMACJA - dni wolne od pracy w 2014 r.


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie, dzień 24 grudnia 2014 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie. Obowiązek odpracowania tego dnia został wyznaczony na 15 listopada 2014 roku (sobota).

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie, dzień 20 czerwca 2014 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie. Obowiązek odpracowania tego dnia został wyznaczony na 7 czerwca 2014 roku (sobota).

Ponadto w związku z obniżeniem w 2014 roku wymiaru czasu pracy w miesiącach maju i listopadzie z powodu świąt przypadających w soboty 3 maja i 1 listopada - dni 2 maja 2014 roku (piątek) i 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Piasecznie.


 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjmowania interesantow w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wnioskow dotyczących działalności sądow powszechnych, informujemy, co następuje:

Z dniem 16 stycznia 2013 roku skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Piasecznie przyjmowane są na zasadach ustalonych w w/w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, wyłącznie w formie pisemnej i z tym dniem Prezes Sądu, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Piasecznie nie przyjmują interesantów.

Więcej na temat składania i rozpatrywania skarg w zakładce skargi i wnioski

  

 


 

 

 

NIP: 123-113-40-43
REGON: 141231032

tel. centrala: 22 70 37 800

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor strony internetowej: Marek Sadłowski, ul. Kościuszki 14, 05-500  Piaseczno, tel./fax 22-7037804, 

e-mail: msadlowski@piaseczno.sr.gov.pl

 


Ostatnia modyfikacja 24-10-2014