Sąd Rejonowy w Piasecznie

Sąd Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

 

Sąd Rejonowy w Piasecznie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla gmin: Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Prażmów.

Godziny urzędowania: kliknij tu by, zobaczyć szczegółowe informacje.

 

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piasecznie rozpoznawane są przez VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.


UWAGA!
Istnieje możliwość sprawdzenia daty, godziny i sali rozprawy za
pośrednictwem e-wokandy (proszę kliknąć tutaj).


Biuro Obsługi Interesantów


Biuro Podawcze oraz Kasa Sądu


Sala Przeglądowa Ksiąg Wieczystych

 


WAŻNE INFORMACJE

- dni wolne od pracy w 2015 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjmowania interesantow w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wnioskow dotyczących działalności sądow powszechnych, informujemy, co następuje:

Z dniem 16 stycznia 2013 roku skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Piasecznie przyjmowane są na zasadach ustalonych w w/w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, wyłącznie w formie pisemnej i z tym dniem Prezes Sądu, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Piasecznie nie przyjmują interesantów.

Więcej na temat składania i rozpatrywania skarg w zakładce skargi i wnioski

  

 


 

 

 

NIP: 123-113-40-43
REGON: 141231032

tel. centrala: 22 70 37 800

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor strony internetowej: Marek Sadłowski, ul. Kościuszki 14, 05-500  Piaseczno, tel./fax 22-7037804, 

e-mail: msadlowski@piaseczno.sr.gov.pl

 


Ostatnia modyfikacja 28-07-2015