Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

BIP- Sądy Rejonowe
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
ul.Bartniaka 21/23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP 529-12-38-558


BIURO OBSŁUGI INTERESANTA


Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek-piątek 8:30 – 15:30


Zamawianie akt do wglądu:

poniedziałek – piątek 8:30 – 15.30


Zamówienie akt jest możliwe:
- osobiście w BOI
- telefonicznie w Wydziałach - numry telefonów do Wydziałów w zakładce - "Struktura organizacyjna"
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@grodzisk.sr.gov.pl


Numery telefonów i adresy email do wydziałów i oddziałów

znajdują się w zakładce "Struktura organizacyjna"

Centrala, Biuro Podawcze
(22) 77 - 09 - 200


Uprzejmie informujemy,
że z dniem 02 czerwca 2014 roku
w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
rozpoczyna funkcjonowanie
Internetowy Portal Informacyjny.

Z Regulaminem Portalu można zapoznać się w zakładce “Zarządzenia/Ogłoszenia"


Ostatnia modyfikacja 14-07-2014