Konta bankowe

Konta bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.

Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone sądom przez bank BGK

konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, grzywny):

NBP Oddział Warszawa nr:

48 1010 1010 0071 1322 3100 0000

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC.

Nr IBAN tego rachunku: PL

Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW

 

Rachunki depozytowe, zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów itp., poręczenia majątkowe:

rachunek sum depozytowych w pln (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia)

UWAGA! nowy numer rachunku:

36 1130 1017 0021 1002 0690 0004

rachunek sum na zlecenie (zaliczki)

85 1010 1010 0071 1313 9800 0000

rachunek walutowy USD

UWAGA! nowy numer rachunku:

09 1130 1017 0021 1002 0690 0005

rachunek walutowy EURO

UWAGA! nowy numer rachunku:

90 1130 1017 0021 1002 0690 0002

rachunek walutowy GBP


UWAGA! nowy numer rachunku:

63 1130 1017 0021 1002 0690 0003

rachunek walutowy CHF

UWAGA! nowy numer rachunku:

20 1130 1017 0021 1002 0690 0001

Dane banku:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

SWIFT GOSKPLPW
 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

UWAGA! Rachunek dotyczy wyłącznie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

48 1130 1017 0020 1201 1920 0003

 

NIP:527-23-12-791

REGON: 016421829

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku nastąpiła zmiana obsługi rachunku opłaty skarbowej dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście. Z dniem 31 stycznia 2008 roku zostanie wygaszony dotychczasowy rachunej opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa

SWIFT CODE CITIPLEX IBAN:IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 5001 0038


Ostatnia modyfikacja 28-08-2015