Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej


 

 Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej


Uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie uruchomił nowy Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie. 
W Portalu Informacyjnym udostępnione zostały informacje z postępowań, które na dzień 1 stycznia 2012 roku były sprawami czynnymi. Portal umożliwiający zdalny dostęp do dokumentów wytworzonych przez Sąd, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach rozbudowany został o nową funkcjonalność – możliwość odsłuchiwania nagrań rozprawy. 

Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl bezpośrednio ze strony Sądu Okręgowego w Warszawie. Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się
i zweryfikowaniu danych w sposób opisany w jego regulaminie. 
Korzystanie z portalu nie wiąże się
z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

Gorąco zachęcam do korzystania z nowego serwisu internetowego. Pragnę zaznaczyć, że przy jego budowie staraliśmy się uwzględnić Państwa cenne uwagi dotyczące dotychczas funkcjonującego portalu. Funkcjonalność Portalu zostanie wkrótce rozbudowywana o dostęp do spraw prowadzonych w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, zaś wgląd do tych spraw uzyskacie Państwo posługując się tym samym hasłem.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Małgorzata Kluziak


Wszelkie problemy z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego należy zgłaszać do I linii wsparcia, które świadczy Ośrodek Zarządzania Informacją w Elblągu, pod numer telefonu 48 71 748 96 00 lub na adres email: portal@gdansk.sa.gov.pl

W chwili obecnej w Portalu Informacyjnym Sądów Apelacji Warszawskiej jest możliwy wgląd do spraw prowadzonych przed następującymi sądami okręgu warszawskiego:

Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Sądem Okręgowym w Warszawie

Sądem Rejonowym w Piasecznie

Sądem Rejonowym w Pruszkowie

Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie


Zarządzenie nr 50/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 marca 2013 r.

Zarządzenie nr 143/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 186/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r.

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Warszawskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wykaz repertoriów

Instrukcja Obsługi Portalu Informacyjnego dla użytkownika zewnętrznego

Strony postępowania oraz pełnomocnicy mają dostęp w Portalu Informacyjnym do następującego zakresu informacji w sprawach:

- w ramach szczegółów sprawy dostępne są: nazwa Sądu, Wydział, sygnatura akt, data wpływu, data zakończenia lub stan sprawy, rozstrzygnięcie, przedmiot sprawy, tytuł teczki, skład orzekający, wartość przedmiotu sporu, oznaczenie stron w sprawie i ich pełnomocników, informacje o wyznaczonych i historycznych terminach posiedzeń;

- czynności - program wyświetla czynności jakich dokonał Sąd w danej sprawie, wraz z datą, opisem i nadawcą. Jeśli dana czynność powiązana jest z dokumentem przygotowanym przez Sąd, program umożliwia jego pobranie (z zastrzeżeniem, że dokumenty wpływające do Sądu nie są dostępne do pobrania, dostępna jest wyłącznie informacja o ich wpłynięciu);

- dokumenty: protokoły rozprawy, wyroki, wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, karty przeglądowe; program umożliwia pobranie dokumentu wytworzonego przez Sąd;

- zapisy nagrań e-protokołu z możliwością ich odsłuchania i pobrania (o ile rozprawy były rejestrowane elektronicznie, z zastrzeżeniem, że dostępne jest tylko nagranie audio, bez nagrania wideo). Dodatkowo możliwe jest pobranie transkrypcji nagrania (jeśli została sporządzona) oraz pobranie pomocniczego programu odtwarzającego nagrania.


Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Magdalena Moskwa-Tomaszewicz
Data modyfikacji 2016-08-31

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017