Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej


 

 Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej


Uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie uruchomił nowy Portal Informacyjny dla stron, ich pełnomocników i innych osób upoważnionych do wglądu w sprawy prowadzone w tutejszym Sądzie.

W Portalu Informacyjnym udostępnione zostały informacje z postępowań, które na dzień 1 stycznia 2012 roku były sprawami czynnymi. 

       Portal umożliwiający zdalny dostęp do dokumentów wytworzonych przez Sąd, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach rozbudowany został o nową funkcjonalność – możliwość odsłuchiwania nagrań rozprawy.

       Serwis dostępny jest pod adresem https://portal.waw.sa.gov.pl bezpośrednio ze strony Sądu Okręgowego w Warszawie.  

         Uprawnione osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu danych w sposób opisany w jego regulaminie.

          Korzystanie z portalu nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga dodatkowego oprogramowania oprócz przeglądarki internetowej.

          Gorąco zachęcam do korzystania z nowego serwisu internetowego. Pragnę  zaznaczyć, że przy jego budowie staraliśmy się uwzględnić Państwa cenne uwagi dotyczące dotychczas funkcjonującego portalu.

       Funkcjonalność Portalu zostanie wkrótce rozbudowywana o dostęp do spraw prowadzonych w sądach rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, zaś wgląd do tych spraw uzyskacie Państwo posługując się tym samym hasłem.

 

                                                                                                

 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Małgorzata KluziakUprzejmie informujemy, że wszelkie problemy z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego należy zgłaszać do I linii wsparcia, które świadczy Ośrodek Zarządzania Informacją w Elblągu, pod numer telefonu 48 71 748 96 00 lub na adres email: portal@gdansk.sa.gov.pl


W chwili obecnej w Portalu Informacyjnym Sądów Apelacji Warszawskiej jest możliwy wgląd do spraw prowadzonych przed następującymi Sądami Okręgu Warszawskiego:

Sądem Apelacyjnym

Sądem Okręgowym

Sądem Rejonowym w Piasecznie

Sądem Rejonowym w Pruszkowie

Sądem Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli

Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza


Zarządzenie nr 50/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 marca 2013 r.

Zarządzenie nr 143/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 186/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r.

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Warszawskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wykaz repertoriów

Instrukcja Obsługi Portalu Informacyjnego dla użytkownika zewnętrznego

Strony postępowania oraz pełnomocnicy mają dostęp w Portalu Informacyjnym do następującego zakresu informacji w sprawach:

- w ramach szczegółów sprawy dostępne są: nazwa Sądu, Wydział, sygnatura akt, data wpływu, data zakończenia lub stan sprawy, rozstrzygnięcie, przedmiot sprawy, tytuł teczki, skład orzekający, wartość przedmiotu sporu, oznaczenie stron w sprawie i ich pełnomocników, informacje o wyznaczonych i historycznych terminach posiedzeń;

- czynności - program wyświetla czynności jakich dokonał Sąd w danej sprawie, wraz z datą, opisem i nadawcą. Jeśli dana czynność powiązana jest z dokumentem przygotowanym przez Sąd, program umożliwia jego pobranie (z zastrzeżeniem, że dokumenty wpływające do Sądu nie są dostępne do pobrania, dostępna jest wyłącznie informacja o ich wpłynięciu);

- dokumenty: protokoły rozprawy, wyroki, wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, karty przeglądowe; program umożliwia pobranie dokumentu wytworzonego przez Sąd;

- zapisy nagrań e-protokołu z możliwością ich odsłuchania i pobrania (o ile rozprawy były rejestrowane elektronicznie, z zastrzeżeniem, że dostępne jest tylko nagranie audio, bez nagrania wideo). Dodatkowo możliwe jest pobranie transkrypcji nagrania (jeśli została sporządzona) oraz pobranie pomocniczego programu odtwarzającego nagrania.


Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data modyfikacji 2016-05-23

Ostatnia modyfikacja 26-08-2016