Kontakt

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
al Solidarności 58,

00 - 240 Warszawa
centrala telefoniczna: (22) 531 42 00

fax: (22) 635 93 01
e-mail srwarmok@warszawa.so.gov.pl

W budynku Sądu przy Al. Solidarności 58 znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:


Sekretariat Prezesa Sądu

Sekretariat Dyrektora Sądu


VI Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

VII Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

IX Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

X Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału

XV Wydział Ksiąg Wieczystych - właściwość wydziału


Oddział Administracyjny

Oddział Gospodarczy

Oddział Finansowy

Oddział Kadr

Oddział Informatyczny

Sala wglądowa ogólna ksiąg wieczystych

Sala wglądowa dla notariuszy


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

ul. Ogrodowa 51 A, 00 - 873 Warszawa

centrala telefoniczna: (22) 501 99 00

fax: (22) 620 34 45

Godziny pracy Sądu

W budynku Sądu przy ul. Ogrodowej 51 A znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:


Sekretariat Wiceprezesa ds. cywilnych

Sekretariat Wiceprezesa ds. karnych

I Wydział Cywilny - właściwość wydziału

II Wydział Cywilny - właściwość wydziału

XVI Wydział Cywilny - właściwość wydziału

III Wydział Karny - właściwość wydziału

VIII Wydział Karny - właściwość wydziału

XII Wydział Wykonywania Orzeczeń - właściwość wydziału

XIV Wydział Karny - właściwość wydziału

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - właściwość wydziału


Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia Akt

Kancelaria Tajna


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

ul. Płocka 9/11B, 01 - 231 Warszawa

Godziny pracy Sądu


W budynku Sądu przy ul. Płockiej 9/11B  znajdują się poszczególne komórki organizacyjne:


V Wydział Rodzinny i Nieletnich - właściwość wydziału

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - właściwość wydziału

Sekcja Nakazowa II Wydział Cywilny - właściwość wydziału

Biuro PodawczeOstatnia modyfikacja 20-01-2017