IX Wydział Karny Odwoławczy

Do zakresu działania IX Wydziału Karnego Odwoławczego należyrozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Ponadto od 1 stycznia 2006 r. do zakresu działania IX Wydziału Karnego Odwoławczego należy rozpoznawanie w II instancji spraw, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r. z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Wołominie, Piasecznie.

Przewodniczący IX Wydziału Karnego Odwoławczego, Michał Doleżal pok. 18.

Zastępca Przewodniczącego IX Wydziałuy Karnego Odwoławczego, Izabella Rzewuska

Kierownik Sekretariatu IX Wydziału Karnego Odwoławczego, Ewelina Sobieraj

pok.22, tel: 22 23 90 788

Sekretariat - tel. 22 23 90 752

e-mail: 9wkarnyodw@warszawa.so.gov.pl

Uwaga : W siedzibie sądu na ul. Chopina 1 nie funcjonują kasy sądowe oraz biuro podawcze. Pisma do wydziałów karnych odwoławczych należy kierować na adres Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.

Interesanci przyjmowani są:
00-556 Warszawa, ul.Chopina 1

tel. 022-239-07-52, fax 022-625-11-09 lub 022-625-78-65
Sekretariat zażaleń - pok. 20 i 22a 
Sekretariat apelacji - pok. 14 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Justyna Chojnacka-Kurak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2015-10-26

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 01-12-2015