IX Wydział Gospodarczy

UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU

 Z  dniem  27 sierpnia 2014 roku IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy został przeniesiony do nowej siedziby Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 A w Warszawie.


Do zakresu działania IX Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.


Przewodniczący: Justyna Strobel-Wiechowska, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa; p. 208,

tel. (22) 33 41 341.

 

Kierownik Sekretariatu: Renata Chodzyńska, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa, p. 209,

tel. (22) 33 41 341; BOI tel: 22 44 00 603

Interesanci: BOI parter, ul. Czerniakowska 100,

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.


Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych

rozpoznawanych w Wydziale IX

tel. 22 44 00 603

tel. 22 44 00 388

tel. 22 44 00 389

oraz

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100

tel. 22 44 00 300Ostatnia modyfikacja 28-08-2014