IX Wydział Gospodarczy


Od dnia 1 stycznia 2015 roku do zakresu działania IX Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru części miasta Warszawy: dzielnicy Warszawa Mokotów.


Przewodniczący: SSR Justyna Strobel-Wiechowska, ul. Czerniakowska 100 A;  p. 208,

Z-ca Przwodniczącego: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko, ul. Czerniakowska 100A, p. 211

Kierownik Sekretariatu: Renata Chodzyńska, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa, p. 209, 

Informacja dla interesantów, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach rozpoznawanych w Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII,  odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantówparter budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A. 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.


Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych

rozpoznawanych w Wydziale IX

tel. 22 33 41  603

tel. 22 33 41  388

tel. 22 33 41  389

oraz

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100A

tel. 22 33 41 300

Sekretariat Wydziału 
ul. Czerniakowska 100A, II piętro

tel.    22 33 41 754
fax.   22 33 41 707

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2015-09-25

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017