IX Wydział Gospodarczy

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iz z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana własciwości miejscowej wydziałów gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 roku) 

Od dnia 1 stycznia 2015 roku do zakresu działania IX Wydziału Gospodarczego należy rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszaru części miasta Warszawy: dzielnicy Warszawa Mokotów.


Przewodniczący: Justyna Strobel-Wiechowska, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa; p. 208 

 

Kierownik Sekretariatu: Renata Chodzyńska, ul. Czerniakowska 100 A; 00-454 Warszawa, p. 209,

tel. BOI 22 33 41 603

fax.22 3341 707

Interesanci: BOI parter-Sala Obsługi , ul. Czerniakowska 100A

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.


Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych

rozpoznawanych w Wydziale IX

tel. 22 33 41  603

tel. 22 33 41  388

tel. 22 33 41  389

oraz

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100A

tel. 22 33 41 300

 

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2014-12-31

Ostatnia modyfikacja 01-09-2015