IV Wydział Cywilny

Do zakresu działania IV Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z terenu części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz z obszaru Sądu Rejonowego w Pruszkowie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu.

Wydział rozpoznaje sprawy o rozwód i separację:

  • dla miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno

 

Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego, Anna Tyrluk - Krajewska, pok.619, 


Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Cywilnego, Anna Zabielska, pok.619, tel. 022-440-61-02,

022-440-61-01.

Informacje obejmujące: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym po wskazaniu danych osobowych interesanta można uzyskać
również drogą elektroniczną boi@warszawa.so.gov.pl

    Sekretariat:

    Al. Solidarności 127, pok.622, piętro 6, korytarz G

    00-898 Warszawa

    fax. 022-440-60-31.

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Marcin Lasota
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2013-03-20

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 17-09-2014