Informacje

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.

Wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone sądom przez bank BGK


Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)

00-517 Warszawa

tel. (22) 553-90-00 (centrala)

fax (22) 553-91-97

NIP: 527-23-12-791

REGON: 016421829

e-mail:

srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
______________________________________________________________________________________________________________

 

Godziny urzędowania

Biuro Podawcze

poniedziałek w godzinach 8.30-18.00

wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30

Kasa Sądu

poniedziałek w godzinach 8.45-16.45, przerwa od 12.15 do 12.45

wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

poniedziałek w godzinach 8.30-18.00

wtorek-piątek 8.30-15.30

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Konta bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, grzywny):

NBP Oddział Warszawa nr:

48 1010 1010 0071 1322 3100 0000

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC.

Nr IBAN tego rachunku: PL

Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW

Rachunki depozytowe, zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów itp., poręczenia majątkowe:


rachunek sum depozytowych w pln (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia)

UWAGA! nowy numer rachunku:

36 1130 1017 0021 1002 0690 0004

rachunek sum na zlecenie (zaliczki)


85 1010 1010 0071 1313 9800 0000

rachunek walutowy USD

UWAGA! nowy numer rachunku:

09 1130 1017 0021 1002 0690 0005

rachunek walutowy EURO

UWAGA! nowy numer rachunku:

90 1130 1017 0021 1002 0690 0002

rachunek walutowy GBP


UWAGA! nowy numer rachunku:

63 1130 1017 0021 1002 0690 0003


rachunek walutowy CHF

UWAGA! nowy numer rachunku:

20 1130 1017 0021 1002 0690 0001

 

Dane banku:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

SWIFT GOSKPLPW

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

48 1130 1017 0020 1201 1920 0003

 

 


Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:

 

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy

 

ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa

 

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

 

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy

 

ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa

 

SWIFT CODE CITIPLEX IBAN:IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0005 5001 003

Zobacz stopkę

Informację udostępnił Sławomir Gos
Data udostępnienia 2013-12-06

Ostatnia modyfikacja 22-05-2015