Informacje

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej)
00-517 Warszawa 
tel. (22) 553-90-00 (centrala) 
fax (22) 553-91-97
NIP: 527-23-12-791
REGON: 016421829
e-mail: 
srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
______________________________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania

Biuro Podawcze
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30
Kasa Sądu
poniedziałek w godzinach 8.45-16.45, przerwa od 12.15 do 12.45
wtorek - piątek w godzinach 8.30-15.30, przerwa od 12.15 do 12.45


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek w godzinach 8.30-18.00
wtorek-piątek 8.30-15.30
_____________________________________________________________________________________________________________

 

Konta bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, grzywny): 
NBP Oddział Warszawa nr: 
48 1010 1010 0071 1322 3100 0000
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN i kodu Banku BIC.
Nr IBAN tego rachunku: PL
Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW

Rachunki depozytowe, zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów itp., poręczenia majątkowe:

rachunek sum depozytowych w pln (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia)

UWAGA! nowy numer rachunku:

91 1030 1508 0000 0008 1698 5005


rachunek sum na zlecenie (zaliczki)


85 1010 1010 0071 1313 9800 0000

rachunek walutowy USD

UWAGA! nowy numer rachunku:
69 1030 1508 0000 0008 1698 5013

rachunek walutowy EURO
UWAGA! nowy numer rachunku:
47 1030 1508 0000 0008 1698 5021


rachunek walutowy GBP


UWAGA! nowy numer rachunku:
94 1030 1508 0000 0008 1698 5048
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
48 1130 1017 0020 1201 1920 0003
 
 
Opłatę skarbową należy kierować na następujący rachunek:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
SWIFT CODE CITIPLEX IBAN:IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0005 5001 0038
______________________________________________________________________________________________________________

Zobacz stopkę

Informację udostępnił Sławomir Gos
Data udostępnienia 2013-12-06

Ostatnia modyfikacja 19-12-2014