Informacje

Informacje o godzinach pracy Sądu

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest czynny w następujących godzinach:

 • poniedziałek:    8:00 - 18:00 (wejście do Sądu odbywa się w godzinach 8:30 - 17:45)
 • wtorek - piątek  8:00 - 16:00 (wejście do Sądu odbywa się w godzinach 8:30 - 16:00) 

 

Kasa Sądu w gmachu Hipoteki Al. Solidarności 58 00 240 Warszawa:

 • poniedziałek 8:30 - 17:45
 • wtorek - piątek: 8:30 - 15:45

 

Kasa Sadu przy ul. Ogrodowej 51 A 00-873 Warszawa

 • poniedziałek: 10:15 - 17:45
 • wtorek - piątek:   8:30 - 15:30
 • przerwa:            11:45 - 12:00

 

KONTA BANKOWE SĄDU

NIP: 527-14-02-687

REGON: 001256049


Rachunek dochodów budżetowych (opłaty sądowe,kary, grzywny)
NBP nr: 95 1010 1010 0403 4122 3100 0000

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od spawy, której dotyczy):

 

 • Imię i nazwisko

 • Sygnaturę sprawy lub wydział

 • Numer karty dłużnika

 • Numer księgi wieczystej

 

Wypełniając przelew „papierowy” prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania w urzędach pocztowych / bankach.

Opłaty sądowe można wpłacić w kasie sądu, na poczcie lub w banku, koniecznie podając: imię i nazwisko, sygnaturę sprawy, numer karty dłużnika lub numer księgi wieczystej.

W przypadku braku możliwości podania sygnatury sprawy, prosimy o wskazanie, którego wydziału dotyczy sprawa.

 

Dla przelewów z zagranicy:

 

a. IBAN: (Swift)

 

 • PL95101010100403412231000000 – dla dochodów budżetowych

 • PL35101010100403411398000000 – dla sum na zlecenie

 • PL84101010100403411391200000 – dla sum depozytowych

 • PL94113010170020125039200001 – fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

 

b. BIC:

 

 • NBPLPLPW95101010100403412231000000 – dla dochodów budżetowych

 • NBPLPLPW35101010100403411398000000 – dla sum na zlecenie

 • NBPLPLPW84101010100403411391200000 – dla sum depozytowychRachunek sum na zlecenie (zaliczki sądowe: biegli, tłumacze, kuratorzy, na wizje, na ogłoszenia)
NBP nr:
35 1010 1010 0403 4113 9800 0000

Rachunek sum depozytowych (wszystkie pozostałe wpłaty dotyczące depozytów:poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, czynsze,wadia)
NBP nr: 84 1010 1010 0403 4113 9120 0000

Rach. Walutowy USD nr: 32 1010 1010 0403 4115 7178 7000
Rach. Walutowy EUR nr: 37 1010 1010 0403 4115 7197 8000


Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK nr: 94 1130 1017 0020 1250 3920 0001


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDIACJE

Informacje dotyczące mediacji w sprawach cywilno-gorspodarczych znajdują się tutaj.
Informacje dotyczące mediacji w sprawach nieletnich znajdują się tutaj.
Informacje dotyczące mediacji w sprawach karnych znajdują się tutaj.
Informacje dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych znajdują się tutaj.


Ostatnia modyfikacja 16-09-2014