Strona główna


tl_files/sow/aktualnosci/logo Sadu Okregowego w Warszawie male.JPG

Sąd Okręgowy w Warszawie

NIP 527 20 26 252


Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - więcej informacji

Lokalizacja siedzib Sądu Okręgowego w Warszawie

Mapka ułatwiająca poruszanie się po budynku przy al. Solidarności 127

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

tel. 22 440-80-00

fax 22 440-40-10


Z dniem 15.12.2014 r. zmieniają się numery telefonów dla Biura Obsługi Interesantów i Czytelni akt przy
al. Solidarności 127 oraz przy ul. Płockiej 9 w Warszawie

Nowe numery telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów al. Solidarności 127 - 22 440-80-00

Czytelnia akt al. Solidarności 127 - 22 440-40-00

Biuro Obsługi Interesantów i czytelnia akt ul. Płocka 9 – 22 440-50-00

Jednocześnie informujemy, że do dnia 28.02.2015 r. będą funkcjonowały również dotychczasowe numery:

Biuro Obsługi Interesantów al. Solidarności 127  – 22 440-31-70 - 71, 72, 73, 74, 78

Czytelnia akt al. Solidarności 127 - 22 440-60-08, 440-60-27

Biuro Obsługi Interesantów i czytelnia akt ul. Płocka 9 - 22 440-31-75 - 76, 77


al. Solidarności 127

22 440 80-00

I Wydział Cywilny,

II Wydział Cywilny,

III Wydział Cywilny,

IV Wydział Cywilny,

XXIV Wydział Cywilny,

XXV Wydział Cywilny,

VIII Wydział Karny,

XII Wydział Karny,

XVIII Wydział Karny,

XI Wydział Penitencjarny,

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń,

XIX Wydział Wizytacyjny

boi@warszawa.so.gov.pl

Składanie wniosków o wgląd w akta

boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

ul. Płocka 9

22 440 50-00

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy,

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy,

VII Wydział Cywilny Rejestrowy,

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych,

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych,

XXI Wydział Pracy

 

 

 

boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

ul. Czerniakowska 100

22 440 07 27 - 28

 

XVI Wydział Gospodarczy

XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

XX Wydział Gospodarczy

XXII Wydział Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

XXVI Wydział Gospodarczy

 

 

boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

ul.Chopina 1

22 239 07 52

IX Wydział Karny Odwoławczy

22 239 07 17

X Wydział Karny Odwoławczy

 

Zmiana numeru centrali

Z dniem 01.04.2014 r. zmienia się numer telefonu na centralę telefoniczną Sądu Okręgowego w Warszawie.

Nowy numer telefonu to 22 440-80-00.

 


Informacja specjalna

Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.

tl_files/sow/aktualnosci/BOI logo.JPG

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów na parterze w  holu głównym w siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie - al. Solidarności 127, ul. Czerniakowska 100 i ul. Płocka 9
w poniedziałki w godz. 8.30-18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.30-15.30  

BOI - al. Solidarności 127,

tel.: 22 440-31-70 do 78

e-mail:boi@warszawa.so.gov.pl

składanie wniosków o wgląd w akta

e-mail:boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

BOI - ul. Czerniakowska 100

tel.: 22 440-07-27 do 29

mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

Jednostka nadrzędna: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.


Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 23-01-2015