Strona główna

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa 
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10 
email: boi@warszawa.so.gov.pl 
NIP 527 20 26 252 

Siedziby:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
01-231 Warszawa
tel. 22 440 50 00 

Biuro Obsługi Interesantów
czynne jest:
poniedziałek: 08.30 – 18.00
wtorek – piątek: 08.30 – 15.30


UWAGA!
Od 1 sierpnia br. akta spraw z wydziałów należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15:30 (za datę zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej poza godzinami urzędowania Sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy).


al. ,,Solidarności'' 127
00-898 Warszawa 

mapa dojazdu

mapa budynku

udzielanie informacji:
22 440 80 00
boi@warszawa.so.gov.pl

zamawianie akt:
22 440 80 00 
boi.czytelnia@warszawa.so.gov.pl

przy al. ,,Solidarności'' 127 mieszczą się następujące wydziały:

I Wydział Cywilny,

II Wydział Cywilny,

III Wydział Cywilny,

IV Wydział Cywilny,

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

XXIV Wydział Cywilny,

XXV Wydział Cywilny,

VIII Wydział Karny,

IX Wydział Karny Odwoławczy,

X Wydział Karny Odwoławczy,

XII Wydział Karny,

XVIII Wydział Karny,

XI Wydział Penitencjarny,

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń,

XIX Wydział Wizytacyjny

ul. Płocka 9
01-231 Warszawa 

mapa dojazdu

udzielanie informacji
i zamawianie akt:
22 440 50 00
boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

przy ul. Płockiej 9 mieszczą się następujące wydziały:

V Wydział Cywilny Odwoławczy,

VII Wydział Cywilny Rejestrowy,

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych,

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych,

XXI Wydział Pracy

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczyul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa 

mapa dojazdu

udzielanie informacji
i zamawianie akt:
22 440 07 27
22 440 07 28 
boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

przy ul. Czerniakowskiej 100 mieszczą się następujące wydziały:

XVI Wydział Gospodarczy

XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

XX Wydział Gospodarczy

XXII Wydział Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

XXVI Wydział Gospodarczy

[nbs

Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.

tl_files/sow/aktualnosci/BOI logo.JPG

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - więcej informacji


Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie został uruchomiony automatyczny moduł telefoniczny umożliwiający uzyskanie informacji o statusie spraw, które są prowadzone w wydziałach zlokalizowanych w budynkach przy al. ,,Solidarności"127 i ul. Płockiej 9 w Warszawie.

Informacje o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc  pod numer 22 440 80 00, 22 440 50 00.

Do obsługi systemu niezbędne jest włączenie w aparacie telefonicznym funkcji tonowego wybierania. Po nawiązaniu połączenia z automatycznym modułem informacyjnym należy wybrać z klawiatury telefonu sygnaturę akt.

System informuje o:
- wyznaczonych terminach rozprawy i posiedzeń (jeśli jest wyznaczony),
- dacie uprawomocnienia się orzeczenia,
- dacie wydania orzeczenia, zarządzenia,
- dacie wysłania i zwrotu akt przez biegłego,
- dacie wpływu wniosku o uzasadnienie oraz apelacji,
- dacie wpływu pisma,
- dacie przesłania akt do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.


Jednostka nadrzędna: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data modyfikacji 2016-07-27

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 27-07-2016