Strona główna


tl_files/sow/aktualnosci/logo Sadu Okregowego w Warszawie male.JPG

Sąd Okręgowy w Warszawie

NIP 527 20 26 252al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

tel. 22 440-80-00

fax 22 440-40-10 


Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - więcej informacji

Lokalizacja siedzib Sądu Okręgowego w Warszawie

Mapka ułatwiająca poruszanie się po budynku przy al. Solidarności 127

Informujemy, że od dnia 6 lutego 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie został uruchomiony automatyczny moduł telefoniczny umożliwiający uzyskanie informacji o statusie spraw, które są prowadzone w wydziałach zlokalizowanych w budynkach przy al. Solidarności 127 i ul. Płockiej 9 w Warszawie.

Informacje o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc  pod numer 22 440 80 00, 22 440 50 00.

Do obsługi systemu niezbędne jest włączenie w aparacie telefonicznym funkcji tonowego wybierania. 

Po nawiązaniu połączenia z automatycznym modułem informacyjnym należy wybrać z klawiatury telefonu sygnaturę akt.

System informuje o:
- wyznaczonych terminach rozprawy i posiedzeń (jeśli jest wyznaczony),
- dacie uprawomocnienia się orzeczenia,
- dacie wydania orzeczenia, zarządzenia,
- dacie wysłania i zwrotu akt przez biegłego,
- dacie wpływu wniosku o uzasadnienie oraz apelacji,
- dacie wpływu pisma,

- dacie przesłania akt do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.


al. Solidarności 127

22 440 80-00

I Wydział Cywilny,

II Wydział Cywilny,

III Wydział Cywilny,

IV Wydział Cywilny,

XXIV Wydział Cywilny,

XXV Wydział Cywilny,

VIII Wydział Karny,

XII Wydział Karny,

XVIII Wydział Karny,

XI Wydział Penitencjarny,

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń,

XIX Wydział Wizytacyjny

boi@warszawa.so.gov.pl

Składanie wniosków o wgląd w akta

boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

ul. Płocka 9

22 440 50-00

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy,

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy,

VII Wydział Cywilny Rejestrowy,

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych,

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych,

XXI Wydział Pracy

 

 

 

boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

ul. Czerniakowska 100

22 440 07 27 - 28

 

XVI Wydział Gospodarczy

XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

XX Wydział Gospodarczy

XXII Wydział Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

XXVI Wydział Gospodarczy

 

 

boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

ul.Chopina 1

22 239 07 52

IX Wydział Karny Odwoławczy

22 239 07 17

X Wydział Karny Odwoławczy


Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.

tl_files/sow/aktualnosci/BOI logo.JPG

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów na parterze w  holu głównym w siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie - al. Solidarności 127, ul. Czerniakowska 100 i ul. Płocka 9
w poniedziałki w godz. 8.30-18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.30-15.30  

BOI - al. Solidarności 127,

tel.: 22 440-80-00

e-mail:boi@warszawa.so.gov.pl

składanie wniosków o wgląd w akta

e-mail:boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

BOI - ul. Czerniakowska 100

tel.: 22 440-07-27 do 29

mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

 

Jednostka nadrzędna: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Jednostki podległe: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data modyfikacji 2015-06-09

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 02-10-2015