III Wydział Cywilny

Sekretariat: 
al. ,,Solidarności'' 127,
pok. 525
tel. 22 440 41 44 
fax 22 440 41 11

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez wydział udziela Biuro Obsługi Interesantów:
tel. 22 440 80 00, email: boi@warszawa.so.gov.pl


Przewodniczący wydziału: SSO Joanna Korzeń pok.530

Zastępca Przewodniczzącego wydziału: SSO Joanna Kruczkowska

Kierownik sekretariatu: Dorota Dymowska pok.530


Zakres działania: 

wydział rozpoznaje sprawy w I instancji: 
- cywilne z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy¬Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M. 
- rodzinne z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M.

Wydział rozpoznaje sprawy o rozwód i separację:dla dzielnicy Mokotów i Wilanów jeśli nazwisko powoda zaczyna się na litery od A do M.


Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2016-10-27

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017