III Wydział Cywilny

Do zakresu działania III Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru części m. st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M.

Wydział rozpoznaje sprawy o rozwód i separację z dzielnicy Mokotów i Wilanów, jeśli nazwisko powoda zaczyna sie na litery A-M.

Przewodniczący III Wydziału Cywilnego, Joanna Korzeń, pok.530.

Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Cywilnego, Joanna Kruczkowska

Kierownik Sekretariatu III Wydziału Cywilnego, Agnieszka Saniewska, pok.530, tel: 22 440 80 44

Informacje obejmujące: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym po wskazaniu danych osobowych interesanta można uzyskać
również drogą elektroniczną boi@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów tel.22 440 80 00

Sekretariat:
al. ,,Solidarności'' 127
, pok.525, piętro 5, korytarz A 
tel. 22 440 41 40 
fax 22 440 41 11

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Katarzyna Żuchowicz
Informację udostępnił Katarzyna Żuchowicz
Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data wytworzenia 2005-03-07
Data udostępnienia 2005-03-07
Data modyfikacji 2016-03-10

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 28-06-2016