DRUKI

1. Wniosek o wgląd do akt (rtf)

2. Wniosek o kserokopie/fotografowanie akt (rtf)

3. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych  (rtf)

4. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (rtf)

5. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego  miejsca pobytu (rtf)

6. Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia (rtf)

7. Wniosek o uzasadnienie (rtf)

8. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności (rtf)

9.  Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu (rtf)

10.  Zgłoszenie oskarżyciela posiłkowego (rtf)

11.  Wniosek o zgodę na widzenie (rtf)

12.  Wniosek o wydanie wyroku łącznego (rtf)

13.  Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności (rtf)

14.  Wniosek o warunkowe zwolnienie (rtf)

15.  Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (rtf)

16.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności  w systemie dozoru elektronicznego (rtf)

17.  Oświadczenie do wniosku dot. dozoru  elektronicznego (rtf)

18.  Wniosek o zatarcie skazania (rtf)

Oświadczenie o stanie majatkowym dotyczące wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

Oświadczenie o stanie majatkowym dotyczące wniosku o ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych


Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 28-01-2015