Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Czytelnia akt

                                                                                                                                            http://www.warszawa.so.gov.pl/the-district-court-in-warsaw.html

Biuro Obsługi Interesantów

al. Solidarności 127, tel. (22) 440 80 00

Czytelnia akt

al. Solidarności 127, tel. (22) 440 40 00


Kierownik Biura Obsługi Interesantów w tym Czytelni akt - Agnieszka Lasota

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt ul. Płocka 9 – 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne jest:

poniedziałek: 8.30 - 18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30


Od 1 stycznia 2010 r. interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach przy al. Solidarności 127 są przyjmowani wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w holu głównym siedziby.

Interesanci, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, są przyjmowani wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100, na parterze w holu głównym siedziby Sądu.

Od dnia 24 sierpnia 2015 roku dokumenty od kandydatów na biegłych sądowych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie (parter).

Informacji ws. biegłych udziela, także Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia biegłym sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł – zgodnie z punktem 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, w myśl której obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie składającej wniosek  o ustanowienie biegłym sądowym (art. 5 ust. 1), o ile nie zachodzą wobec niej okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1).

Regulamin Biura Obsługi Interesantów 
Regulamin Czytelni akt


Logo BOI
Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 09-02-2016