Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Czytelnia akt

                                                                                                                                            http://www.warszawa.so.gov.pl/the-district-court-in-warsaw.html

Od 1 stycznia 2010 r. interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach przy Al. Solidarności 127 są przyjmowani wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w holu głównym siedziby.

Interesanci, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, są przyjmowani wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100, na parterze w holu głównym siedziby Sądu.

Logo BOI

 

Uwaga!

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2014 roku następujące wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniły swoją siedzibę: 

V Wydział Cywilny Odwoławczy, VI Wydzial Cywilny Rodzinny Odwoławczy, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, XXI Wydział Pracy

Wyżej wymienione wydziały urzędują w budynku przy ul.Płockiej 9, 01-231 Warszawa.

Czytelnia akt i Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane są na parterze budynku

Informacja BOI w budynku zlokalizowanym przy ul. Płockiej 9, 01-231 Warszawa

 

22 440 31 75 - 76,77

 

e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl 

 

Informacje w sprawach następujących wydziałów: 

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy, VI Wydzial Cywilny Rodzinny Odwoławczy, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych, XXI Wydział Pracy

 


 

Zamawianie akt do Czytelni zlokalizowanej w budynku przy ul. Płockiej 9:

 

22 440 31 75 - 76,77

 

22 440 60 08

 

22 440 60 27

 

e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl oraz boi.czytelnia2@warszawa.so.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy al. Solidarności 127 i ul. Płockiej 9 zostało powołane na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.04.2014 r. o Nr 70/2014 .

Działalność Biura Obsługi Interesanta opiera się na Regulaminie , będącym załącznikiem do w/w Zarządzenia.

Biuro Obsługi Interesantów jest usytuowane na parterze, na prawo od Holu Głównego w budynku przy Al. Solidarności 127 w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Telefony:

22 440 31 71  Kamila Jankowska Kierownik Biura Obsługi Interesantów: 

22 440 31 72  -  73, 74, 78, 70 Informacje w sprawach następujących wydziałów:

I, II, III, IV, XXIV, XXV Wydział Cywilny,

VIII, XVIII, XII Wydział Karny,

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń,

XI Wydział Penitencjarny

 

22 440 70 14 Wydawanie dokumentów

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną boi@warszawa.so.gov.pl
Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta

zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru - boi.odpisy@warszawa.so.gov.pl   pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia(rtf)

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów: poniedziałek w godz. 8.30 – 18.00 wtorek – piątek w godz. 8.30 – 15.30

Właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie

Właściwość Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Opłaty sądowe

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

Biuro Obsługi Interesantów: 

 

 •  udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji na temat: 

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie,
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, sposobu wszczęcia postępowania 
  i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie, 
 • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy, 
 • wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Okręgowego w Warszawie, 
 • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy
  i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
 • rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej, 
 • praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego, 
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • pomocy ofiarom przestępstw.

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Marcin Lasota
Data modyfikacji 2014-04-01

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2013

Ostatnia modyfikacja 22-11-2014