XIV Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

XIV Wydział Karny obejmujący sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów i Wilanów oraz czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu.

 

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

 

Przewodniczący XIV Wydziału Karnego:
SSR Przemysław Hałasa ul. Ogrodowa 51a, pok. 426

Zastępca przewodniczącego

SSR Wioletta Ślifirczyk

Kierownik Sekretariatu XIV Wydziału Karnego:
Monika Łukasik, ul. Ogrodowa 51a, pok. 424, tel. (22) 501 98 44, fax: (22) 501 98 56,

e-mail: kier14karny@srwm.pl.pl lub kier14karny@mokotow.sr.gov.pl


Sekretariat XIV Wydziału Karnego

Tel. (22) 501 98 45, (22) 501 98 46

Sekcja Postępowania Przygotowawczego: tel: 22 501 98 54, fax: 22 501 98 88


Interesanci

Biuro Obsługi Interesantów - parter ,tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22Skargi i wnioski


Ostatnia modyfikacja 20-01-2017