I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

I Wydział Cywilny obejmujący sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: zachodniej części dzielnicy Mokotów tj. na zachód od osi ulic Waryńskiego i Puławskiej oraz na północ od Alei Wilanowskiej oraz ulic Marynarskiej i Sasanki z wyłączeniem spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przekazanych Wydziałom Cywilnym.


Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa


Właściwość miejscowa wydziałów - wykaz ulic (pdf)


 


Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
SSR Aleksandra Koman, ul. Ogrodowa 51a, pok. 213,  

Zastępca przewodniczącego

SSR Ewa Wiśniewska-Wiecha


Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego:

Joanna Smolińska ul. Ogrodowa 51a, pok. 227, fax: (0-22) 501 97 57,e-mail: kier1cywilny@srwm.pl.pl lub kier1cywilny@mokotow.sr.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów - parter , tel. (22) 501 97 20, (22) 501 97 21, (22) 501 97 22


Sekretariat I Wydziału Cywilnego

tel. (22) 501 97 58


Skargi i wnioski
Ostatnia modyfikacja 20-01-2017